Haber Duyuru » Genel Kurul Duyurusu 2020

Sayın Üylerimiz,

Sivas Divriği Kesme Köyü Tanıtma Geliştirme Kalkındırma ve Dayanışma Derneğinin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.30'da Dr.Besim Ömer Caddesi 1B Daire.9 Keçiören /Ankara adresinde yapılacaktır. Toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yerde 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü aynı saatte yapılacaktır.

Söz konusu toplantıya katılmasını ricâ ederiz.

Gündem:
1Açılış Yoklama
2.Divan Başlanlığı ve katip üyelerinin seçimi,
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4.Denetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
5.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun raporunun ibrası,
6.Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
7.Dilek ve temenniler ve kapanış.

683